Gratis ontwikkeladvies - Ontwikkel je professionele persoonlijkheid & ontdek hoe jij aantrekkelijk blijft voor de arbeidsmarkt!

Ontwikkeladvies voor iedereen vanaf 18 jaar tot aan pensioengerechtigde leeftijd

Vanaf 1 december 2020 was het weer mogelijk om deel te nemen aan een gratis Ontwikkeladvies.

Een bizarre dag in loopbaanland want in 1 dag waren de 55.000 trajecten zo goed als uitverkocht. Het is dan ook helaas niet meer mogelijk je voor deze ronde aan te melden.

image

Zo zag de regeling er in augustus 2020 uit

Vanaf 1 augustus 2020 heeft iedere werknemer en zzp’er een uitgelezen gratis kans om zichzelf als mens én als professional te  ontwikkelen en te onderzoeken hoe je je kansen op de arbeidsmarkt versterkt door een gratis ontwikkeladvies!

Juist in deze tijd is het voor individuen ontzettend belangrijk om te (blijven) investeren in hun ontwikkeling. Om te zorgen dat hun positie op de arbeidsmarkt verbetert, om te voorkomen dat ze uitvallen door werkloosheid en om te zorgen dat ze duurzaam inzetbaar blijven alsook om weer aan het werk te komen in eventueel een andere sector.

Het is belangrijk dat mensen zich hiervan bewust worden en dat zij zicht krijgen op hun ontwikkelkansen en loopbaanmogelijkheden, zodat zij zoveel mogelijk eigen keuzes kunnen maken. Daarom heeft de overheid een subsidieregeling in het leven geroepen om iedereen tussen 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd te helpen hun arbeidsmarktpositie te versterken door het krijgen van een gratis ontwikkeladvies.

Dus:

 • werk je in loondienst, als flexwerker of als zzp’er?
 • én wil je actief werken aan je inzetbaarheid, nu en in de toekomst?

Dan kom je in aanmerking voor het gratis ontwikkeladvies!

Een ontwikkeladvies geeft zicht op jouw talenten en kwaliteiten, passende loopbaanrichtingen, je kansen op de arbeidsmarkt en een concreet plan om jouw huidige en toekomstige arbeidsmarktpositie verder vorm te geven.

Het gratis ontwikkeladvies heeft mij een moment van zelfreflectie opgeleverd. Ben blij dat ik hieraan heb mogen deelnemen.

Dank jullie wel voor de openheid, zal me af en toe moeten “dwingen” het gespreksverslag te lezen voor de nodige bewustwording; iets wat je eigenlijk over jezelf al wel weet maar door het ontwikkeladvies op gewezen bent.

Ludy, 51 jaar, Business Developer - deelneemster aan de Ontwikkeladviesregeling uit 2019

Heb genoten van de gesprekken die we met elkaar hebben gehad. Ik heb er veel van opgestoken.

Marion, Verandermanager, 56 jaar - - deelneemster aan de Ontwikkeladviesregeling uit 2019

Doel van de regeling

Het doel van de regeling is het bewustzijn over de noodzaak van reflectie op de eigen loopbaan te stimuleren.

Ontwikkeling is van belang voor iedereen. En we zien dat de huidige coronacrisis iedereen raakt: iedereen, zowel jong als oud, kan zijn of haar baan verliezen doordat de werkgever minder werk heeft of zelfs gesloten is. Flexwerkers raken hun werk kwijt of krijgen geen werk meer, zelfstandig ondernemers (waaronder zzp’ers) zien hun opdrachtenstroom opdrogen of kunnen door de coronamaatregelen minder klanten bedienen.

Het is dus voor iedereen zinvol om stil te staan bij ontwikkelkansen en loopbaanmogelijkheden, nu en in de toekomst. Daarom is ervoor gekozen om het adviestraject open te stellen voor iedereen die een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt en die 18 jaar is of ouder, maar de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt.

Voor wie is de regeling bedoeld?

 • Voor iedereen tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd
 • Zowel werkenden als niet-werkenden
 • Flexwerkers & zzp’ers

Wat houdt het ontwikkeladvies in?

Het ontwikkeladvies is een persoonlijk coachprogramma waarin je kort en krachtig aan de slag gaat met de volgende onderwerpen:

 • hoe zit het met mijn huidige arbeidsmarktpositie?
 • wat zijn mijn competenties, drijfveren, waarden en ontwikkelpunten?
 • waar liggen mijn persoonlijk kansen op de arbeidsmarkt, nu en op de langere termijn?
 • wat wil ik in de toekomst met mijn loopbaan?
 • wat heb ik te doen om dit toekomstbeeld te realiseren?

Dit levert een concreet ontwikkelplan op met acties die jij op korte en langere termijn kunt ondernemen om jouw eigen loopbaanperspectief te verbeteren.

Ik was in een situatie op mijn werk (fusietraject) beland waardoor ik uit balans dreigde te raken. Het voelde of ik de regie aan het verliezen was en werd er niet vrolijker op.

Door het starten van het ontwikkeladviestraject ging ik weer denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen. Door de gesprekken en de huiswerkopdrachten ben ik op een juist spoor gezet en tuft dit ‘dieseltje‘ verder op weg naar nieuwe uitdagingen.

Ik ben gesterkt in het aangaan van gesprekken met mijn leidinggevende over mijn functioneren en ontwikkeling, hetzij in de nieuwe organisatie hetzij extern.

Zonder jullie hulp zou ik nooit het juiste zetje gekregen hebben.

Ik kijk met meer vertrouwen naar mijn toekomst van mijn loopbaan ondanks de onzekerheden die de fusie met zich meebrengt. Ik ben weer een blij mens ?.

Jozé - 58 jaar - Applicatiebeheerder

Hoe ziet het gratis ontwikkeladvies er concreet uit?

 • Toegang tot ons online loopbaanprogramma Maak je sterk voor werk.nu
 • Maken van een arbeidsmarktscan met daarin jouw kansen en mogelijkheden op de huidige arbeidsmarkt, rekening houdend met jouw kwaliteiten, drijfveren, ontwikkelpunten en wensen en ideeën rondom werk.
 • 4 individuele coachuren, verdeeld over 2 x 1,5 uur en 1 x 1 uur
 • 24/7 emailcoaching gedurende het ontwikkeladvies
 • Toegang tot ons uitgebreide netwerk
 • Voorbereidende en tussentijdse huiswerkopdrachten

Zodra je je aangemeld hebt voor het ontwikkeladvies kun je direct aan de slag.

Hoe kan zo’n programma gratis zijn?

De overheid stelt vanwege de effecten van de corona-crisis op de economie en arbeidsmarkt ruime subsidiegelden voor de ontwikkeling van professionals beschikbaar die wij loopbaancoaches kunnen gebruiken om loopbaanprogramma’s laagdrempelig aan te bieden. De subsidie wordt uitgekeerd aan ons als loopbaanburo zodat wij zowel aan jou als jouw eventuele werkgever geen kosten in rekening hoeven te brengen.

Je hebt er helemaal geen omkijken naar want wij regelen alle administratieve handelingen. Wel vragen we je aan het begin en aan het einde van het programma een aantal documenten aan te leveren en te ondertekenen die nodig zijn voor onze subsidie-aanvraag (zie hieronder).

En natuurlijk je commitment, inzet, actie en zonnige energie om in je eigen loopbaanspiegel te kijken en te leren van alles wat je aangereikt wordt.

Voorwaarden en spelregels voor deelname

Het ontwikkeladvies is een kort loopbaanprogramma wat wij dankzij een subsidieregeling van de overheid gratis aan kunnen bieden. Dat betekent dat dit programma wel vrijwillig maar niet vrijblijvend is. Wat betekent dat concreet?

 • Na aanmelding registreren we jouw aanvraag voor een ontwikkeladvies in de daarvoor bestemde online omgeving van de overheid. Jij wordt vervolgens gevraagd om deze registratie te bevestigen waarna wij een registratiecode ontvangen.
 • Zodra we deze registratiecode ontvangen hebben, geven we je direct toegang tot onze e-learning en kun je aan de slag.
 • We maken dan ook gelijk een afspraak voor onze eerste coachsessie.
 • Zodra je de e-learning doorlopen hebt, krijg je toegang tot jouw online arbeidsmarktscan en heb je alle informatie bij elkaar om mee aan de slag te gaan tijdens onze 4 individuele coachuren.
 • Onze gesprekken vinden bij voorkeur plaats in onze praktijk in Goirle of we videobellen. Mocht je liever live op een andere plek afspreken, laat ons dat dan weten. Dan kijken we samen naar de mogelijkheden hiervoor.
 • Natuurlijk staat vanaf dat moment onze 24/7 emailcoaching tot je beschikking.
 • Aan het einde van onze gesprekken schrijf jij je eigen ontwikkelplan wat wij zullen aanvullen met onze adviezen en een gespreksverslag van onze gesprekken.
 • Om de subsidie aan te kunnen vragen en betaald te kunnen krijgen, dienen wij gezamenlijk een aantal formulieren te ondertekenen zodat wij ze kunnen in sturen. In ons laatste coachgesprek zorgen wij ervoor dat deze formulieren ingevuld ter ondertekening klaar zullen liggen.
 • Als je voortijdig het programma stopt, brengen wij de geleverde diensten en uren volgens ons reguliere tarief bij jou of je werkgever in rekening.
 • Het ontwikkeladvies kent een maximale doorlooptijd van 2 maanden.
 • Wij bieden dit gratis ontwikkeladvies in deze vorm aan tot 31 december 2020 en zolang de subsidiegelden toereikend zijn.
Het ‘bezig zijn met mezelf’ door het ontwikkeladviestraject is zeker helpend geweest. Het geeft weer inzicht en lucht.
Mieke, Onderwijsassistente, 53 jaar

Lees hier de hele wettelijke subsidieregeling.

Gratis kickstarttraining Werkgeluk