Ontwikkeladvies
Ontdek hoe jij duurzaam inzetbaar blijft!

Ontwikkeladvies voor 45+'ers

GOED NIEUWS!

Vanaf 1 december 2020 is het weer mogelijk om deel te nemen aan een gratis Ontwikkeladvies. Meld je hier nu al voor aan en plaats jezelf op onze wachtlijst zodat je direct kunt starten zodra de deuren van deze subsidieregeling open gaan.

Goed om te weten: de vorige keer (augustus 2020) was de regeling in 1 maand tijd uitverkocht dus wees er op tijd bij!

Ja, zet mij op de wachtlijst voor een Ontwikkeladvies!

 

* Alle velden zijn verplicht
Door jezelf op de wachtlijst te plaatsen, verplicht je jezelf tot niets. Zodra er meer bekend is, mailen we je met alle detail-informatie over het Ontwikkeladvies en krijg je de mogelijkheid om jezelf definitief aan te melden.

dit veld niet invullen s.v.p.

image

Zo zag de regeling erin 2019 uit

De overheid heeft een subsidieregeling in het leven geroepen om 45-plussers te helpen hun arbeidsmarktpositie te versterken door het krijgen van een gratis ontwikkeladvies. Een uitgelezen kans om je als 45+ professional te ontwikkelen en te onderzoeken hoe je je kansen op de arbeidsmarkt versterkt door een gratis ontwikkeladvies!

Dus ben jij:

 • 45 jaar of ouder?
 • werk je minimaal 12 uur per week?
 • werk je in loondienst, als flexwerker of als zzp’er?
 • én wil je actief werken aan je inzetbaarheid, nu en in de toekomst?

Dan kom je in aanmerking voor het gratis ontwikkeladvies voor 45+’ers!

Een ontwikkeladvies geeft zicht op jouw talenten en kwaliteiten, passende loopbaanrichtingen en een concreet plan om jouw huidige en toekomstige arbeidsmarktpositie verder vorm te geven.

Het gratis ontwikkeladvies heeft mij een moment van zelfreflectie opgeleverd. Ben blij dat ik hieraan heb mogen deelnemen.

Dank jullie wel voor de openheid, zal me af en toe moeten “dwingen” het gespreksverslag te lezen voor de nodige bewustwording; iets wat je eigenlijk over jezelf al wel weet maar door het ontwikkeladvies op gewezen bent.

Ludy, 51 jaar, Business Developer

Heb genoten van de gesprekken die we met elkaar hebben gehad. Ik heb er veel van opgestoken.

Marion, Verandermanager, 56 jaar

Waarom is deze regeling er?

Langdurige werkloosheid en arbeidsongeschiktheid heeft een grote financiële en sociale impact en treft bovendien het overheidsbudget. Dit geldt zeker voor de groep 45-plussers. Uitval door reorganisatie of ziekte, een periode zonder baan, kennis en ervaring die niet langer aansluit op de behoeften van de arbeidsmarkt zorgen er vaak voor dat 45-plussers moeizaam terugkeren in het arbeidsproces. Zelfs als er voldoende banen beschikbaar zijn. Om de arbeidsmarktpositie van 45-plussers te verbeteren en daarmee toekomstige langdurige werkloosheid en arbeidsongeschiktheid onder deze groep te voorkomen, stelt het kabinet in overleg met de Stichting van de Arbeid deze subsidieregeling beschikbaar.

Doel van de regeling

Het doel van de regeling is het bewustzijn over de noodzaak van reflectie op de eigen loopbaan te stimuleren bij oudere werkenden die nog niet concreet met ontslag, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid te maken hebben gehad. Het gratis ontwikkeladviestraject heeft als doel deze groep professionals toe te rusten om tijdig een reëel beeld van het toekomstperspectief in hun huidige werk te krijgen en meer regie op hun toekomstige loopbaan te nemen. Hiermee wordt geprobeerd de kans op toekomstige (langdurige) werkloosheid te verkleinen.

Voor wie is de regeling bedoeld?

 • Voor werkenden ouder dan 45 jaar
 • Actief werkenden (minimaal 12 uur per week)
 • Flexwerkers & zzp’ers

Goed om te weten: de regeling is er niet voor inactieven, zoals werkzoekenden die al werkloos, langdurig ziek of arbeidsongeschikt zijn of voor werkenden die een beroep kunnen doen op voorzieningen in een door de werkgever vastgestelde regeling in verband met een reorganisatie.

Wat houdt het ontwikkeladvies in?

Het ontwikkeladvies is een persoonlijk coachprogramma waarin je kort en krachtig aan de slag gaat met de volgende onderwerpen:

 • hoe zit het met mijn huidige arbeidsmarktpositie?
 • wat zijn mijn competenties, drijfveren, waarden en ontwikkelpunten?
 • waar liggen mijn persoonlijk kansen op de arbeidsmarkt, nu en op de langere termijn?
 • wat wil ik in de toekomst met mijn loopbaan?
 • wat heb ik te doen om dit toekomstbeeld te realiseren?

Dit levert een concreet ontwikkelplan op met acties die jij op korte en langere termijn kunt ondernemen om jouw eigen loopbaanperspectief te verbeteren.

Ik was in een situatie op mijn werk (fusietraject) beland waardoor ik uit balans dreigde te raken. Het voelde of ik de regie aan het verliezen was en werd er niet vrolijker op.

Door het starten van het ontwikkeladviestraject ging ik weer denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen. Door de gesprekken en de huiswerkopdrachten ben ik op een juist spoor gezet en tuft dit ‘dieseltje‘ verder op weg naar nieuwe uitdagingen.

Ik ben gesterkt in het aangaan van gesprekken met mijn leidinggevende over mijn functioneren en ontwikkeling, hetzij in de nieuwe organisatie hetzij extern.

Zonder jullie hulp zou ik nooit het juiste zetje gekregen hebben.

Ik kijk met meer vertrouwen naar mijn toekomst van mijn loopbaan ondanks de onzekerheden die de fusie met zich meebrengt. Ik ben weer een blij mens ?.

Jozé, Doseeradviseur/Applicatiebeheerder, 58 jaar

Hoe ziet het gratis ontwikkeladvies er concreet uit?

 • Toegang tot ons online loopbaanprogramma Maak je sterk voor werk.nu
 • 4 individuele coachuren, verdeeld over 1 x 2 uur en 2 x 1 uur
 • 24/7 emailcoaching gedurende het ontwikkeladvies
 • Toegang tot ons uitgebreide netwerk
 • Voorbereidende en tussentijdse huiswerkopdrachten

Zodra je je aangemeld hebt voor het ontwikkeladvies en na onze check op de voorwaarden voor deelname, kun je direct aan de slag.

Hoe kan zo’n programma gratis zijn?

De overheid stelt ruime subsidiegelden voor de ontwikkeling van 45+’ers beschikbaar die loopbaancoaches kunnen gebruiken om loopbaanprogramma’s laagdrempelig aan te bieden. De subsidie van €600 per ontwikkeladvies wordt uitgekeerd aan het loopbaanburo zodat wij zowel aan jou als jouw eventuele werkgever geen kosten in rekening hoeven te brengen.

Je hebt er helemaal geen omkijken naar want wij regelen alle administratieve handelingen. Wel vragen we je aan het einde van het programma een 4-tal documenten te ondertekenen die nodig zijn voor onze subsidie-aanvraag (zie hieronder).

En natuurlijk je commitment en zonnige energie om in je eigen loopbaanspiegel te kijken en te leren van alles wat je aangereikt wordt.

Voorwaarden en spelregels voor deelname

Het ontwikkeladvies is een kort loopbaanprogramma wat wij dankzij een subsidieregeling van de overheid gratis aan kunnen bieden. Dat betekent dat dit programma wel vrijwillig maar niet vrijblijvend is. Wat betekent dat concreet?

 • Bij aanmelding mailen we je een digitaal intakeformulier wat we gebruiken om te checken of je voldoet aan de voorwaarden die de overheid stelt aan deelnemers aan het ontwikkeladvies en om het ontwikkeladvies te registreren bij Regioplan*.
 • Zodra we het intakeformulier per mail retour hebben en gecheckt hebben of je voldoet aan de wettelijke eisen voor dit gratis ontwikkeladvies, geven we je direct toegang tot onze e-learning en kun je aan de slag.
 • We maken dan ook gelijk een afspraak voor onze eerste coachsessie.
 • Onze gesprekken vinden ofwel in onze praktijk in Goirle plaats of we videobellen.
 • Natuurlijk staat vanaf dat moment onze 24/7 emailcoaching tot je beschikking.
 • Om de subsidie aan te kunnen vragen en betaald te kunnen krijgen, dienen wij gezamenlijk een aantal formulieren te ondertekenen zodat wij ze kunnen in sturen. In ons laatste coachgesprek zorgen wij ervoor dat deze formulieren ingevuld ter ondertekening klaar zullen liggen.
 • Als je voortijdig het programma stopt, brengen wij de geleverde diensten en uren volgens ons reguliere tarief bij jou of je werkgever in rekening.
 • Het ontwikkeladvies kent een maximale doorlooptijd van 2 maanden.
 • Wij bieden dit gratis ontwikkeladvies in deze vorm aan zolang de subsidiegelden toereikend zijn.
Het ‘bezig zijn met mezelf’ door het ontwikkeladviestraject is zeker helpend geweest. Het geeft weer inzicht en lucht.
Mieke, Onderwijsassistente, 53 jaar

Lees hier de hele wettelijke subsidieregeling.

* Regioplan is de organisatie waar de overheid het monitoren van de subsidieregeling heeft belegd.

Gratis kickstarttraining Werkgeluk