Ontwikkeladvies
Ontdek hoe jij duurzaam inzetbaar blijft!

Ontwikkeladvies 2022

GOED NIEUWS!

Vanaf 1 april 2022 is het weer mogelijk om deel te nemen aan een gratis Ontwikkeladvies.

Goed om te weten: voorgaande edities was de regeling in een hele korte tijd uitverkocht dus wees er op tijd bij!

Ook goed om te weten is dat dit keer de regeling bedoeld is voor een specifieke doelgroep en wel voor mensen die weinig bijscholen, weinig scholingsmogelijkheden hebben of het meeste baat hebben bij scholing en kent als specifieke doelgroep praktische geschoolden met een afgeronde opleiding van maximaal mbo-2.

Alleen mensen met een hoogst genoten opleiding op mbo-2 niveau als achtergrond komen in aanmerking. Concreet betekent dit:

 • géén opleiding afgerond
 • basisonderwijs
 • vmbo of mavo
 • mbo-1/mbo entree
 • mbo-2

Mensen met een diploma op het niveau van mbo-3, mbo-4, havo of vwo zonder aanvullende opleiding kunnen dus helaas géén gebruik maken van deze regeling.

Meld je medewerker snel & eenvoudig aan

image

Om werknemers te stimuleren hun leerproces in eigen handen te nemen, heeft de overheid het STAP-budget in het leven geroepen.

Elke werkende Nederlander kan jaarlijks maximaal € 1000,– voor scholing en ontwikkeling aanvragen.

Voor mensen die nog niet weten welke kant ze op willen, wordt daarnaast het STAP Ontwikkeladvies aangeboden.

Een persoonlijk adviestraject bestaande uit meerdere adviesgesprekken met een loopbaancoach, die in totaal opgeteld minimaal 4 uur duren. Een arbeidsmarkt- of ondernemersscan maakt verplicht onderdeel uit van het traject.

Het gratis ontwikkeladvies heeft mij een moment van zelfreflectie opgeleverd. Ben blij dat ik hieraan heb mogen deelnemen.

Dank jullie wel voor de openheid, zal me af en toe moeten “dwingen” het gespreksverslag te lezen voor de nodige bewustwording; iets wat je eigenlijk over jezelf al wel weet maar door het ontwikkeladvies op gewezen bent.

Ludy, 51 jaar

Heb genoten van de gesprekken die we met elkaar hebben gehad. Ik heb er veel van opgestoken.

Marion, 56 jaar

Wat houdt het ontwikkeladvies in?

Het ontwikkeladvies is een persoonlijk coachprogramma waarin deelnemers kort en krachtig aan de slag gaan met de volgende onderwerpen:

 • hoe zit het met mijn huidige arbeidsmarktpositie?
 • wat zijn mijn competenties, drijfveren, waarden en ontwikkelpunten?
 • waar liggen mijn persoonlijk kansen op de arbeidsmarkt, nu en op de langere termijn?
 • wat wil ik in de toekomst met mijn loopbaan?
 • wat heb ik te doen om dit toekomstbeeld te realiseren?

Dit levert een concreet ontwikkelplan op met acties die de deelnemer op korte en langere termijn kan ondernemen om zijn of haar eigen loopbaanperspectief te verbeteren.

Ik was in een situatie op mijn werk (fusietraject) beland waardoor ik uit balans dreigde te raken. Het voelde of ik de regie aan het verliezen was en werd er niet vrolijker op.

Door het starten van het ontwikkeladviestraject ging ik weer denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen. Door de gesprekken en de huiswerkopdrachten ben ik op een juist spoor gezet en tuft dit ‘dieseltje‘ verder op weg naar nieuwe uitdagingen.

Ik ben gesterkt in het aangaan van gesprekken met mijn leidinggevende over mijn functioneren en ontwikkeling, hetzij in de nieuwe organisatie hetzij extern.

Zonder jullie hulp zou ik nooit het juiste zetje gekregen hebben.

Ik kijk met meer vertrouwen naar mijn toekomst van mijn loopbaan ondanks de onzekerheden die de veranderingen in de organisatie met zich meebrengt. Ik ben weer een blij mens ?.

Jozé, 58 jaar

Het ontwikkeladvies ter waarde van € 700,– is een persoonlijk adviestraject dat bestaat uit 4 uur loopbaanbegeleiding inclusief een arbeidsmarktscan. Het geeft inzicht in het toekomstperspectief, competenties en scholingsmogelijkheden. De aanvraag van de subsidie en de betaling loopt geheel via de loopbaanprofessional.

Voordelen voor de organisatie

 • Professionele en kosteloze begeleiding
 • Vergroting van de binding met je medewerkers
 • Lange termijnperspectief voor je personeel

Als werknemers weten wat hun vaardigheden zijn, vergroot dat hun blik op de arbeidsmarkt. Mogelijk komt er (om)scholing om de hoek kijken. Ook daar kan het STAP-budget een rol in spelen. De subsidie heet niet voor niets STAP, namelijk STimulering Arbeidsmarkt Positie. Help je medewerkers een stap vooruit in hun loopbaan en zet het ontwikkeladvies nu in!

Hoe kan zo’n programma gratis zijn?

De overheid stelt ruime subsidiegelden voor de ontwikkeling van specifieke doelgroepen beschikbaar die loopbaancoaches kunnen gebruiken om loopbaanprogramma’s laagdrempelig aan te bieden. De subsidie van €700 per ontwikkeladvies wordt uitgekeerd aan het loopbaanburo zodat deelname voor zowel de werkgever als de werknemer geheel gratis is.

Wij zorgen voor alle administratieve handelingen waarbij deelnemers bij aanvang en na afronding een aantal formulieren dienen in te vullen zodat de subsidie aangevraagd kan worden.

Het ‘bezig zijn met mezelf’ door het ontwikkeladviestraject is zeker helpend geweest. Het geeft weer inzicht en lucht.
Mieke, 53 jaar
Gratis kickstarttraining Werkgeluk