Waardering, geld, collega´s, respect?
Doe de check!

Welke loopbaanwaarden vind jij belangrijk?

Loopbaanwaarden zijn die aspecten van werk die maken dat je met plezier naar je werk gaat en voldaan thuiskomt, die maken dat je je prettig voelt op je werk en die je het gevoel geven op de goede plaats te zitten. Wat zijn jouw loopbaanwaarden? Waardering, geld, collega’s, respect?

Noteer uit onderstaande lijst alle loopbaanwaarden die voor jou belangrijk zijn. Kijk er vervolgens eens kritisch naar. Kies de 5 belangrijkste waarden uit en zet ze in volgorde van belangrijk naar minder belangrijk.

Alle loopbaanwaarden op een rij

aansluiting / binding – herkend worden als lid van een bepaalde organisatie
alleen werken – zelfstandig projecten uitvoeren zonder enig contact met anderen
anderen helpen – nauw betrokken zijn bij mensen, rechtstreeks helpen, individueel of in kleine
groepen
artistieke creativiteit – scheppend werken in één of meerdere kunstvormen
avontuur – taken in het werk hebben welke regelmatig het nemen van risico met zich
meebrengen
bekwaamheid uitoefenen – een hoge graad van professionaliteit in werk, vaardigheden, vermogens en kennis
en bovengemiddelde effectiviteit laten zien
beslissingen nemen – de macht hebben om richtingen van actie, beleid etc. te beslissen – een
beoordelende baan
bevestiging – positieve feedback en publieke waardering krijgen wanneer het werk goed is
gedaan
competitie – gezien worden als iemand die zich graag meet met standaarden of met collega’s.
Iemand die het prettig vindt om met normen te werken en daar een zekere mate
van excellent zijn in wil behalen
creatieve expressie – in staat zijn om, zowel schriftelijk als persoonlijk, mijn ideeën over werk en hoe ik
zou kunnen verbeteren te uiten: mogelijkheden hebben voor experimenten en
innovatie
creativiteit (algemeen) – nieuwe ideeën, programma’s, geregelde structuren of iets anders creëren, zonder
daarbij vormen te volgen die door anderen ontwikkeld zijn
esthetisch – betrokken zijn bij bestudering en bewondering van schoonheid van dingen, idealen
etc.
fysieke uitdaging – een baan hebben die lichamelijke kracht, snelheid, handigheid en opwinding
vereist
gericht op hoge beloning – in staat zijn om essentiële zaken en de luxe van het leven die ik wens, te bereiken
intellectuele status – gezien worden als goed geïnformeerd en een sterk theoreticus, als een erkend
expert op een bepaald gebied
kennis – ik streef voortdurend het verhogen van kennis, waarheid en begrip na
locatie – een plek, stad of dorp vinden die bijdraagt aan mijn levensstijl, een comfortabel
huis voor mijn vrije tijd, leertijd en werktijd
macht en autoriteit – activiteiten en bestemmingen van anderen controleren
mensen beïnvloeden – in een positie zijn om houdingen en meningen van andere mensen te veranderen
morele vervulling – voelen dat mijn werk bijdraagt aan voor mij belangrijke idealen
onafhankelijkheid – in staat zijn beslissingen te nemen zonder aanwijzingen van anderen, geen
instructies te hoeven volgen of aan te passen aan voorschriften
opwinding – een hoge mate van stimulering of regelmatige nieuws en drama in het werk
ervaren
persoonlijke contacten – veel dagelijks contact met mensen hebben
precisie werk – omgaan met taken die een exacte specificatie hebben, die zorgzame en accurate
aandacht voor het detail vragen
rust in werk – druk en de ‘ratrace’ in werkrol en werksetting vermijden
samenleving / maatschappij – leef in een stad of dorp waar ik mijn vrienden / buren kan ontmoeten en waar ik
actief kan zijn in plaatselijke politieke ontwikkelingen of dienstverlenende
projecten
samenleving helpen – een bijdrage leveren tot verbetering van de wereld
snel tempo – werken in omstandigheden waarin snel tempo verzet moet worden
stabiliteit – werkroutine en werkverplichtingen hebben die grotendeels voorspelbaar zijn en
waarschijnlijk gedurende een lange periode niet veranderen
status – indruk maken of het respect van vrienden, familie en de gemeenschap verdienen
door de aard en / of mate van verantwoordelijkheid van mijn werk
tijd vrijheidverantwoordelijkheden hebben waar ik aan kan werken in overeenstemming met
mijn tijdschema; geen specifieke werkuren vereist
toezicht – een baan hebben waarin ik direct verantwoordelijk ben voor werk dat door
anderen gedaan wordt
uitdagende vraagstukken – voortdurende betrokkenheid bij complexe vraagstukken en uitdagende taken,
probleemoplossend als voornaamste onderdeel van het werk
verandering en afwisseling – werk hebben waarin verantwoordelijkheden regelmatig veranderen van inhoud en
vorm
vooruitgang – in staat zijn snel vooruit te gaan, mogelijkheden voor groei en senioriteit uit
geslaagd werk te halen
vriendschappen – ontwikkel nauwe, persoonlijke relaties met mensen als resultaat van activiteit in
het werk
werken aan grenzen van kennis – werken in onderzoek en ontwikkeling, informatie en nieuwe ideeën genereren in
de academische, wetenschappelijke of zakelijke gemeenschappen
werken met anderen – nauwe werkrelaties met een groep, werken als een team aan gezamenlijke doelen
werken onder drukwerken in situaties van tijddruk, waar geen of nauwelijks ruimte is voor fouten, of
die persoonlijke relaties vragen
winst maken, verdienen – een sterke behoefte hebben om grote sommen geld of andere materie te
verkrijgen door bezit, winstdeling, commissie en dergelijke
zekerheid – verzekerd zijn van behoud van mijn baan en een redelijke financiële beloning

Mijn top 5 loopbaanwaarden

  1. ______________________________________________________________
  2. ______________________________________________________________
  3. ______________________________________________________________
  4. ______________________________________________________________
  5. ______________________________________________________________

Check, check; dubbelcheck

Je hebt inmiddels je eigen top 5 samengesteld. Vraag aan mensen die jou goed kennen wat zij denken dat voor jou belangrijk is en waaruit dit – naar hun mening – blijkt. Leg beide lijstjes naast elkaar en bespreek de verschillen. Vraag om voorbeelden ter verduidelijking.

En? 

Wat valt je op als je alle antwoorden bij elkaar ziet? Zijn er veel verschillen of gelijkenissen? Brengt het je ook nog nieuwe inzichten? Hopelijk weet je nu nog beter wat je wel en niet wilt en wat je belangrijk vindt en wat juist niet. Zou je ons advies nog ergens bij kunnen gebruiken? Laat het ons dan weten, we denken graag met je mee!

Inspiratie en adviezen in je mailbox?

Gratis kickstarttraining Werkgeluk