Wat totempalen en tribes met cultuurverandering te maken hebben

Een tribe is een groep mensen die verbonden zijn met een leider én een idee. Het is een levend geheel met dorpspleinen, steegjes, kroegen en met chiefs. Ze zijn voortdurend in beweging, bestaan door de gezamenlijke verhalen en ontstaan in dialoog. Het is geen bundeling van individuen maar een geheel van relaties die goed of slecht geregeld zijn.

Succesvolle tribes weten hoe ze met dilemma’s, tegenstellingen en conflicten moeten omgaan. Ze gebruiken de wijsheid van het collectief, luisteren ook naar de stem van de minderheid. Zoeken met elkaar het kampvuur op; momenten waarop er echt contact en interactie ontstaat. Durven moedige besluiten te nemen en iedereen weet hoe de besluitvormingsprocessen verlopen. Daar is geen enkele onduidelijkheid over.

Werken met het tribe-gedachtengoed is werken met metaforen, beelden en visualisaties en heeft het verhaal als kapstok. Het biedt een kans om van onderaf met commitment vanuit de directie door en voor medewerkers de gewenste beweging in te zetten. Het is creatief waarbij serieus bezig zijn gecombineerd wordt met humor. Het is tegelijkertijd ook persoonlijk en kwetsbaar en het stimuleert zichtbaar leiderschap. En wellicht nog het allerbelangrijkste: het zorgt voor inbedding van de gewenste beweging en het helpt de organisatie koers te houden.

Wil je een cultuurverandering en werken met de tribe-gedachte, dan heb je te beginnen bij het sociale organogram. De sociale spinnenwebben, de onzichtbare lijntjes tussen mensen.

En samen met je mensen te verbeelden waar je echt voor gaat en echt voor staat. Wat is de ziel en de identiteit van de organisatie? Welke rituelen hebben jullie die dit zichtbaar maken?

Je zult tevens moeten bepalen wat voor cultuurverandering jullie willen:

We willen samen een totempaal bouwen en zitten vol dromen en energie! Hoe maken we een mooie en duurzame totempaal uit een ruwe boomstam? Ofwel: we zitten in de opstartfase van een nieuwe organisatie. Hoe bouwen we een duurzame cultuur. Hoe zetten we onze ideeën en dromen om in gedrag?

Of

We hebben een prachtige totempaal, hoe laten we die zien? Het gaat heel goed met onze organisatie, hoe laten we de wereld dat weten en bestendigen we deze fantastische organisatiecultuur?

Of

We hadden nog een totempaal ergens op zolder staan, maar waar is die ook alweer? We lijken verstrikt geraakt in systemen en procedures. We zijn onszelf een beetje kwijtgeraakt. Wat was ook alweer de bedoelingvan onze organisatie?

Of

De totempaal is stuk, wat nu? De organisatiecultuur is disfunctioneel of delen functioneren niet goed. Als we niks doen, loopt ons bestaansrecht gevaar? We moeten herstellen, snijden en genezen..

Of

We hebben behoefte aan een nieuwe totempaal. Het is tijd voor een radicale transformatie. Het moet echt anders, de omgeving vraagt om verandering.

Werken met de tribe-gedachte en totempalen bij een cultuurverandering levert bijzondere ervaringen en momenten op. Een prachtige manier om wezenlijke beweging in een organisatie te krijgen.

Gratis kickstarttraining Werkgeluk