Hij wordt gevreesd door iedere ondernemer en werknemer; de burn-out

Kan een coach een burn-out voorkomen?

Hij wordt gevreesd door iedere ondernemer en werknemer; de burn-out. Want waar de Van Dale over een ‘toestand van geestelijke uitputting ten gevolge van langdurige stress’ spreekt, is het inmiddels overduidelijk dat het probleem veel omvangrijker is dan dat. Ook aan onze coachtafel merken we dat. Want diegenen die met een burn-out bij ons aanschuiven, voelen zich vaak ook emotioneel en psychisch uitgeput. Het resultaat: mensen die niet in staat zijn om goed te functioneren. Niet in hun dagelijks leven, maar ook niet op de werkvloer. Voorkomen is dus key. Maar kan een coach dat; een burn-out voorkomen?

Er wordt ontzettend veel van ons verwacht; in ons privéleven, maar vooral ook op de werkvloer. Daarbij willen we zelf ook steeds meer en béter; we zitten vol dromen en ambities. Maar met onze groeiende hang naar méér, ligt steeds ook die burn-out op de loer. Een ontzettende nare staat van zijn, want het leidt je naar een onbekende wereld waarin alle wetten en regels die óóit zo vanzelfsprekend waren opeens niet meer gelden.

Gedwongen aan jezelf werken

Een burn-out dwingt je om in jouw eigen spiegel te kijken. Met harde hand, want je wordt gewoonweg gedwongen om tot actie over te gaan. Je moet ook opeens kritisch naar je omgeving kijken en onderzoeken welke factoren in meer of mindere mate van invloed op jouw eigen welbevinden zijn. Het kan natuurlijk ontzettend louterend werken, zo’n verplichte periode van bezinning. Maar het is natuurlijk veel prettiger en efficiënter om op jouw eigen tempo en in een fijne en productieve staat van zijn aan die factoren te gaan werken.

Je wilt die burn-out dus voorkomen. Kan een coach dat voor je doen? Was het maar zo’n feest! Je zult begrijpen dat we tot veel in staat zijn, maar dat jij zélf degene bent die aan de knoppen moet draaien om een dreigende uitputting af te wenden. Een ander kan dat niet voor je doen. Je moet het – ook met het oog op de toekomst – toch echt zelf doen en kunnen. Je hebt er je leven lang profijt van als je het in de vingers krijgt.

De rol van een coach

Toch is het niet zo dat een coach in dezen helemaal niets voor je kan betekenen. Deze kan een waardevol instrument zijn om je te wapenen tegen het leed dat een burn-out heet. Simpelweg omdat je op die manier samen aan het vergroten van jouw zelfkennis en je zelfzorg kunt werken. Op die manier krijg je meer oog voor je talenten en vermogens, je valkuilen en maskers die je geneigd bent op te zetten, je drijfveren en je diepere verlangens. Ook kun je jouw overlevingsstrategieën en helpende en belemmerende levenspatronen onder de loep nemen, evenals energiegevers en -slurpers. En nog belangrijker: daar kun je vervolgens ook op inspelen.

Ook aandacht voor het stukje zelfzorg is van belang bij het voorkomen van een burn-out. Samen met een coach kun je heel effectief aan jouw emotionele volwassenheid werken; keuzes maken en dingen, omgevingen en mensen die niet goed voor je zijn loslaten. Je neemt op die manier het heft in eigen hand en neemt jezelf en je welbevinden op emotioneel, mentaal en fysiek vlak serieus. Dat kan wonderen doen…

Blinde vlekken en grote schatten

Ken jij jezelf goed en is jouw zelfzorg optimaal? Dan is een coach inschakelen wellicht overbodig. Maar de ervaring leert ons dat we enorme blinde vlekken hebben waar het onszelf betreft. Of dat we nog nooit écht in ons binnenste zijn beland. Ook diegenen die zichzelf goed denken te kennen… En dat terwijl diep binnenin ons, juist de allermooiste schatten te vinden zijn. Dát is waar een coach juist zo goed van pas kan komen. Die neemt samen met jou de spade op en graaft met je mee naar die schatten, of helpt je bij het inkleuren van jouw blinde vlekken. Psycholoog Edith Eger zei het al meer dan ééns heel treffend: ‘It’s not going to be easy, but easier together’.

Inspiratie en adviezen in je mailbox?

Gratis kickstarttraining Werkgeluk