Gestructureerd een doel stellen (en bereiken)

Vorige week schoof Iris bij mij aan tafel.

Ze had de mogelijkheid van haar werkgever gekregen om een coachtraject bij mij te volgen omdat ze wat vast loopt in haar werk.

Een kans die ze met beide handen aangreep want ze wil graag aan zichzelf werken. Op mijn vraag wat haar hulpvraag is en waar ze aan wil werken, vertelde ze dat graag meer focus wil in haar werk. Dat ze zich minder wilde laten afleiden door wat zich allemaal in haar hoofd afspeelde en de onrust die ze daardoor voelde.

Als coach ben ik getraind om als eerste mijn coachee te helpen zijn doel helder te krijgen zodat we allebei goed weten waar we aan gaan werken. En al klinkt ‘meer focus in mijn werk’ misschien best een prima doel, al doorvragende bleek er nog best veel te ontdekken aan Iris’ wens om zich meer te focussen.

Een manier die ik veel gebruik om doelen helder te krijgen, is een combinatie van een NLP- en een oplossingsgerichte techniek.

Om te beginnen teken ik eerst een horizontale lijn op een blanco vel en schrijf ik aan de linkerkant het cijfer ‘0’ en aan de rechterkant het cijfer ’10’. De plek waar het cijfer ’10’ bij staat, symboliseert het ideaal. Datgene wat mensen willen bereiken. In Iris haar geval is dat ‘focus in mijn werk’.

Vervolgens ga ik aan de hand van de volgende structuur samen met de coachee de 10, dus de gewenste situatie, verder onderzoeken.

 

Eerst bepalen we in welke context precies het doel gehaald wil worden. Zijn er, in het geval van Iris, specifieke werksituaties waar ze met name haar focus wil hebben? In niet iedere werkcontext zal evenveel focus nodig zijn. In welke wel? Met wie en waar ben je op zo’n moment?

Daarna beschrijft de coachee welk waarneem gedrag hij of zij laat zien in de ideale situatie.

Wat hij of zij voelt in de gewenste situatie. Dus wat Iris aan lichaamssensaties, gevoelsbeleving en emoties waarneemt als zij in haar werk de focus heeft die ze nastreeft.

En ook welke gedachten er horen bij focus in mijn werk. Wat denk je? Welke gesprekken voer je in je hoofd? Wat zeggen de stemmen in je hoofd?

Ook sta ik stil bij wat belangrijke waarden voor de ander zijn in de ideale situatie. Waarom is het bereiken van focus in mijn werk belangrijk voor Iris? Waar gaat het haar om?

En tot slot onderzoeken we de innerlijke, stimulerende overtuigingen die horen bij het gewenste doel. Waar gelooft Iris in als zij gefocust aan het werk is? Waar gaat ze van uit?

Door deze structuur en de verdiepende die erbij horen, had Iris in no-time een duidelijk en concreet beeld van wat ze nastreefde.

En door dit zo samen te exploreren, kreeg Iris ook gelijk zicht op wat haar mogelijk tegenhield om haar doel te bereiken. Op naar het volgende gesprek dus!

In aanloop naar ons volgende gesprek merkte ze dat er al kleine dingen aan het veranderen waren en dat ze al een klein stukje was opgeschoven naar haar doel. Want: even observing the system will change it.

Waar vervolgens de lijn met de 0 en de 10 voor dient, vertel ik je graag een volgende keer…

Gratis kickstarttraining Werkgeluk