Curriculum van de toekomst
21e eeuwse vaardigheden

21e eeuwse vaardigheden. Ben jij klaar voor de toekomst?

Door technologie en digitalisering verandert de maatschappij. Dat geldt ook voor ons werk en onze functies. Was het in de jaren tachtig een pre om een goed handschrift te hebben, tegenwoordig ’schrijven’ we 95 procent van de tijd met een toetsenbord. Waren luisteren naar je werkgever en orders uitvoeren destijds de normaalste zaak van de wereld, nu zijn kritisch denken, creatief problemen oplossen en feedback geven de nieuwe standaard.

Een kennis- en netwerksamenleving

Machines nemen steeds meer mensenwerk over en bij werkzaamheden komen vaker computers en ICT om de hoek kijken. Er vindt een heuse transformatie plaats van een industriële naar een kennis- en netwerksamenleving. Dit vraagt in de 21e eeuw om andere talenten en vaardigheden.

Wat wordt er van ons verwacht?

21e-eeuwse vaardigheden, 21st century skills, life long learning competencies, key skills, advanced skills, sleutelvaardigheden of kerncompetenties… Noem het zoals je wilt, voor alle termen geldt dat het verzamelwoorden zijn voor de competenties die we nodig hebben om succesvol deel te nemen in de maatschappij van de toekomst. Computational thinking, zelfregulering, ICT-basisvaardigheden en mediawijsheid… Zomaar een greep uit het palet van vaardigheden, kennis, tools, technieken, gewoontes en karaktertrekken die we dienen te bezitten dan wel te ontwikkelen om ook in de 21e eeuw inzetbaar te zijn op de arbeidsmarkt. Ben jij klaar voor de toekomst? Doe de check!

1. Digitale vaardigheden

Digitale vaardigheden hebben betrekking op het gebruiken en toepassen van digitale apparaten in de breedste zin van het woord:

 • ICT-basisvaardigheden: kunnen werken met computers en andere digitale hulpmiddelen.
 • informatievaardigheden: informatie verzamelen en selecteren met behulp van digitale middelen.
 • mediawijsheid: het gebruiken en ontwikkelen van digitale informatie, met oog voor privacy, veiligheid en maatschappelijke normen en waarden.
 • computational thinking: het procesmatig (her)formuleren van problemen om met computertechnologie het probleem te verhelpen (‘robotdenken’).

2. Denkvaardigheden

Denkvaardigheden hebben invloed op je vermogen om een probleem of situatie goed in te schatten, er een mening over te geven en een oplossing voor te bedenken. Daarnaast zijn denkvaardigheden ook noodzakelijk om informatie te doorzien en op waarde te schatten, onjuistheden te signaleren en om een visie of mening te onderzoeken. Vervolgens kun je een oordeel vellen, een standpunt bepalen of een beslissing nemen. Hiervoor zijn de volgende vaardigheden van invloed:

 • probleemoplossend vermogen;
 • creativiteit;
 • kritisch denken.

3. Intrapersoonlijke vaardigheden

Intrapersoonlijke vaardigheden hebben invloed op de mate waarin je in staat bent verantwoordelijkheid te nemen en jezelf aan te passen aan nieuwe omstandigheden:

 • zelfregulering: het stellen van doelen, kiezen van een strategie en vervolgens monitoren of het doel bereikt is.
 • metacognitie: het kennen van je eigen leergedrag, dit kunnen controleren en bijsturen.
 • ondernemend: het zoeken en benutten van kansen die je in de omgeving ziet, vervolgens initiatief nemen en proactief handelen.

4. Interpersoonlijke vaardigheden

Interpersoonlijke vaardigheden kun je zien als sociale vaardigheden. Deze vaardigheden stellen je in staat om interactie aan te gaan en te communiceren met andere mensen en culturen:

 • communiceren;
 • samenwerken;
 • sociale en culturele vaardigheden.

Ben jij 21ste-eeuw-proof?

Voor alle vaardigheden geldt dat ze zowel los als in samenhang gezien worden, maar altijd in combinatie met vakspecifieke kennis. Hoe scoor jij op bovenstaande vaardigheden? Valt er her en der nog winst te behalen? Of ben jij 21e-eeuw-proof? Zorg er hoe dan ook voor dat jij jezelf altijd blijft ontwikkelen. Probeer het beste in jezelf naar boven te halen. Doe dát waar je goed in bent, waar je energie van krijgt en waarin je het verschil maakt. En mocht je af en toe ‘verdwalen’? Laat ons je dan helpen om weer in je kracht te staan en als een Gelukkige Professional door het leven te gaan.

Mocht je vragen, opmerkingen of aanvullingen hebben? Laat het ons weten via: info@degelukkigeprofessional.nl.

Inspiratie en adviezen in je mailbox?

Gratis kickstarttraining Werkgeluk