Werkvelden

Mijn werk is eigenlijk een goedkope versie van Expeditie Robinson. Je moet wel iedere week zien te overleven maar iemand naar huis stemmen, ho maar#Darum!

De arbeidsmarkt is onder andere in te delen aan de hand van beroepssectoren en beroepsgroepen. Een beroepssector bestaat uit bedrijven die vergelijkbare economische activiteiten ontplooien. Een beroepsgroep zegt iets over functionarissen die dezelfde of verwante beroepen uitoefenen. Veel beroepsgroepen tref je aan bij één sector. Bijvoorbeeld: zowel binnen de bankensector als in de zorgsector tref je financiële, administratieve, informatietechnologische en HRM-functies aan.

Onderzoek eens of je via het onderstaand overzicht van alle sectoren en groepen op interessante richtingen uitkomt.

Beroepssectoren en groepen

Gratis kickstarttraining Werkgeluk