Gratis Ontwikkeladvies
Ontdek jouw ontwikkelkansen en hoe je nu en in de toekomst inzetbaar blijft!

Ontwikkeladvies voor 45+'ers

Een uitgelezen kans om je als 45+ professional te ontwikkelen en de regie te pakken over je loopbaan door een gratis ontwikkeladvies!

image

De overheid heeft een subsidieregeling in het leven geroepen om 45-plussers te helpen hun arbeidsmarktpositie te versterken door het krijgen van een ontwikkeladvies.

Dus ben jij:

 • 45 jaar of ouder?
 • werk je minimaal 12 uur per week?
 • werk je in loondienst, als flexwerker of als zzp’er?

En wil jij:

 • actief werken aan je inzetbaarheid, nu en in de toekomst?
 • de regie over je eigen loopbaan pakken of houden?
 • nieuwe inzichten over jezelf en werk?
 • deskundig en onafhankelijk advies over jouw inzetbaarheid & ontwikkelmogelijkheden?

Dan kom je in aanmerking voor het gratis Ontwikkeladvies voor 45+’ers!

Een ontwikkeladvies geeft zicht op jouw talenten en kwaliteiten, passende loopbaanrichtingen en een concreet plan om jouw huidige en toekomstige inzetbaarheid en persoonlijke ontwikkeling verder vorm te geven.

Hoe ziet het Ontwikkeladvies er concreet uit? Kies de variant die jou het beste past!

Ontwikkeladvies 45+ Mastermind

 • Individueel én in een groep werken aan jezelf
 • Meer inzichten, ideeën en inspiratie doordat je met en van elkaar leert in een kleine groep gelijkgestemden
 • Maatwerk door de individuele aandacht die er naast het werken in de groep is
 • Toegang tot ons inzichtgevend online loopbaanprogramma Maak je sterk voor werk.nu
 • 2 Individuele coachgesprekken van 1,5 uur met een vaste loopbaancoach – 1 gesprek vóór de groepstraining en 1 erna. De gesprekken kunnen zowel in Goirle als in Den Bosch plaats vinden.
 • Groepstraining van 3 uur in Den Bosch – data waar je uit kunt kiezen zijn 24 september of 2 oktober. Beide trainingen vinden plaats in de middag

Ontwikkeladvies 45+ Individueel

 • Individueel werken aan jezelf
 • Maatwerk door de individuele aandacht
 • Toegang tot ons inzichtgevend online loopbaanprogramma Maak je sterk voor werk.nu
 • 4 Individuele coachuren met een vaste loopbaancoach
 • Verdeeld over 1 sessie van 2 uur en 2x een gesprek van 1 uur
 • Gesprekken kunnen zowel in Goirle als in Den Bosch plaatsvinden

Daarnaast krijg je bij beide programma’s:

 • 24/7 emailcoaching gedurende het ontwikkeladviesprogramma
 • Toegang tot ons uitgebreide netwerk
 • Voorbereidende en tussentijdse huiswerkopdrachten

Ieder ontwikkeladviesprogramma wordt afgesloten met een gespreksverslag met een weergave van jouw persoonlijke situatie, je profielschets, je toekomstoriëntatie en overige belangrijke gespreksonderwerpen. Daarnaast krijg je van ons een ontwikkeladvies waarin puntsgewijs staat vermeld wat jij zowel nu als in de toekomst te doen hebt om aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling te werken.

Meld je nu aan voor het gratis ontwikkeladvies 45+'ers

Het ontwikkeladvies heeft mij een moment van zelfreflectie opgeleverd. Ben blij dat ik hieraan heb mogen deelnemen.

Dank jullie wel voor de openheid, zal me af en toe moeten “dwingen” het gespreksverslag te lezen voor de nodige bewustwording; iets wat je eigenlijk over jezelf al wel weet maar door het ontwikkeladvies op gewezen bent.

Ludy, 51 jaar, Business Developer

Heb genoten van de gesprekken die we met elkaar hebben gehad. Ik heb er veel van opgestoken.

Marion, Verandermanager, 56 jaar

Waarom is deze regeling er?

Langdurige werkloosheid en arbeidsongeschiktheid heeft een grote financiële en sociale impact en treft bovendien het overheidsbudget. Dit geldt zeker voor de groep 45-plussers. Uitval door reorganisatie of ziekte, een periode zonder baan, kennis en ervaring die niet langer aansluit op de behoeften van de arbeidsmarkt zorgen er vaak voor dat 45-plussers moeizaam terugkeren in het arbeidsproces. Zelfs als er voldoende banen beschikbaar zijn. Om de arbeidsmarktpositie van 45-plussers te verbeteren en daarmee toekomstige langdurige werkloosheid en arbeidsongeschiktheid onder deze groep te voorkomen, stelt het kabinet in overleg met de Stichting van de Arbeid deze subsidieregeling beschikbaar.

Doel van de regeling

Het doel van de regeling is het bewustzijn over de noodzaak van reflectie op de eigen loopbaan te stimuleren bij oudere werkenden die nog niet concreet met ontslag, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid te maken hebben gehad. Het ontwikkeladviestraject heeft als doel deze groep professionals toe te rusten om tijdig een reëel beeld van het toekomstperspectief in hun huidige werk te krijgen en meer regie op hun toekomstige loopbaan te nemen. Hiermee wordt geprobeerd de kans op toekomstige (langdurige) werkloosheid te verkleinen.

Voor wie is de regeling bedoeld?

 • Voor werkenden ouder dan 45 jaar
 • Actief werkenden (minimaal 12 uur per week)
 • Flexwerkers & zzp’ers

Goed om te weten: de regeling is er niet voor inactieven, zoals werkzoekenden die al werkloos, langdurig ziek of arbeidsongeschikt zijn of voor werkenden die een beroep kunnen doen op voorzieningen in een door de werkgever vastgestelde regeling in verband met een reorganisatie.

Wat houdt het ontwikkeladvies in?

Het ontwikkeladvies is een persoonlijk coachprogramma waarin je kort en krachtig aan de slag gaat met onderwerpen die jou bezighouden rondom jouw persoonlijke en professionele ontwikkelingen. Je kunt daarbij denken aan de volgende onderwerpen:

 • hoe ik mijn werk leuk?
 • wat zijn mijn competenties, drijfveren, waarden en ontwikkelpunten?
 • hoe zit het met mijn huidige arbeidsmarktpositie?
 • waar liggen mijn persoonlijke kansen op de arbeidsmarkt, nu en op de langere termijn?
 • wat wil ik in de toekomst met mijn loopbaan?
 • wat heb ik te doen om dit toekomstbeeld te realiseren?

Dit levert een concreet ontwikkelplan op met acties die jij op korte en langere termijn kunt ondernemen om jouw eigen loopbaanperspectief te verbeteren.

Meld je nu aan voor jouw ontwikkeladvies

Ik was in een situatie op mijn werk (fusietraject) beland waardoor ik uit balans dreigde te raken. Het voelde of ik de regie aan het verliezen was en werd er niet vrolijker op.

Door het starten van het ontwikkeladviestraject ging ik weer denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen. Door de gesprekken en de huiswerkopdrachten ben ik op een juist spoor gezet en tuft dit ‘dieseltje‘ verder op weg naar nieuwe uitdagingen.

Ik ben gesterkt in het aangaan van gesprekken met mijn leidinggevende over mijn functioneren en ontwikkeling, hetzij in de nieuwe organisatie hetzij extern.

Zonder jullie hulp zou ik nooit het juiste zetje gekregen hebben.

Ik kijk met meer vertrouwen naar mijn toekomst van mijn loopbaan ondanks de onzekerheden die de fusie met zich meebrengt. Ik ben weer een blij mens 😊.

Jozé, Doseeradviseur/Applicatiebeheerder, 58 jaar

Hoe kan zo’n programma gratis zijn?

De overheid stelt ruime subsidiegelden voor de ontwikkeling van 45+’ers beschikbaar die loopbaancoaches kunnen gebruiken om loopbaanprogramma’s laagdrempelig aan te bieden. De subsidie van €600 per ontwikkeladvies wordt uitgekeerd aan het loopbaanburo zodat wij zowel aan jou als jouw eventuele werkgever geen kosten in rekening hoeven te brengen.

Je hebt er helemaal geen omkijken naar want wij regelen alle administratieve handelingen. Wel vragen we je aan het einde van het programma een 4-tal documenten te ondertekenen die nodig zijn voor onze subsidie-aanvraag (zie hieronder).

En natuurlijk je commitment en zonnige energie om in je eigen loopbaanspiegel te kijken en te leren van alles wat je aangereikt wordt.

Voorwaarden en spelregels voor deelname

Het ontwikkeladvies is een kort loopbaanprogramma wat wij dankzij een subsidieregeling van de overheid gratis aan kunnen bieden. Dat betekent dat dit programma wel vrijwillig maar niet vrijblijvend is. Wat betekent dat concreet?

 • Bij aanmelding mailen we je een digitaal intakeformulier wat we gebruiken om te checken of je voldoet aan de voorwaarden die de overheid stelt aan deelnemers aan het ontwikkeladvies en om het ontwikkeladvies te registreren bij Regioplan*.
 • In deze mail staan nog een paar andere zaken die we van je nodig hebben om het ontwikkeladvies te starten.
 • Zodra we het intakeformulier per mail retour hebben en gecheckt hebben of je voldoet aan de wettelijke eisen voor dit ontwikkeladvies, geven we je direct toegang tot onze e-learning en kun je aan de slag.
 • We maken dan ook gelijk een afspraak voor onze eerste coachsessie.
 • Onze gesprekken vinden ofwel in onze praktijk in Goirle of in Den Bosch plaats.
 • Natuurlijk staat vanaf dat moment onze 24/7 emailcoaching tot je beschikking.
 • Om de subsidie aan te kunnen vragen en betaald te kunnen krijgen, dienen wij gezamenlijk een aantal formulieren te ondertekenen zodat wij ze kunnen in sturen. In ons laatste coachgesprek zorgen wij ervoor dat deze formulieren ingevuld ter ondertekening klaar zullen liggen.
 • Als je voortijdig het programma stopt, brengen wij de geleverde diensten en uren volgens ons reguliere tarief bij jou of je werkgever in rekening.
 • Het ontwikkeladvies kent een maximale doorlooptijd van 2 maanden.
 • Wij bieden dit ontwikkeladvies in deze vorm aan zolang de subsidiegelden toereikend zijn.
Het ‘bezig zijn met mezelf’ door het ontwikkeladviestraject is zeker helpend geweest. Het geeft weer inzicht en lucht.
Mieke, Onderwijsassistente, 53 jaar

Ik wil wel zo'n ontwikkeladvies!

Lees hier de hele wettelijke subsidieregeling.

* Regioplan is de organisatie waar de overheid het monitoren van de subsidieregeling heeft belegd.

Gratis e-book